Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

W trakcie opracowywania / Afrodyty/Amona

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Chwarzno-Wiczlino
 • Ulica: Afrodyty/Amona
 • Obręb: Chwarzno - Wiczlino
 • Nr działki: 1254
 • Powierzchnia: 3146 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00024564/3 Sprawdź księgę
 • Kształt: nieregularny
 • Ukształtowanie terenu: teren o nieznacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni asfaltowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren porośnięty drzewami i krzewami, teren z niską zielenią nieurządzoną
 • Przeznaczenie: Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy.
  Ustalenie sposobu zagospodarowania terenu odbywa się w drodze decyzji o warunkach zabudowy wydawanej przez Wydział Architektoniczno-Budowlany UM Gdyni na podstawie złożonego wniosku. Pobierz wniosek
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,26 km
 • - od morza: 6,4 km
 • - od obwodnicy: 0,75 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,2 km
 • - od centrum miasta: 6,4 km