Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl
Prezydent Miasta Gdyni, biorąc pod uwagę aktualny stan epidemiologiczny oraz w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom informuje, że przetargi do odwołania odbywać się będą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.

Przetarg ogłoszony / Aresa/Afrodyty

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Chwarzno-Wiczlino
 • Ulica: Aresa/Afrodyty
 • Obręb: Chwarzno - Wiczlino
 • Nr działki: 715/4
Cena: 5 000 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
500 000 zł50 000 zł
Przetarg: 03.12.2021
Wpłata wadium do:
Numer konta:


29.11.2021
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 14280 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00024564/3 Sprawdź księgę
 • Kształt: nieregularny
 • Ukształtowanie terenu: teren o nieznacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni betonowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany, teren porośnięty drzewami i krzewami, teren z niską zielenią nieurządzoną
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 2211
  strefa planistyczna: 13 MW1 - zabudowa wielorodzinna w budynkach zawierających do 4 mieszkań
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,6 km
 • - od morza: 9,0 km
 • - od obwodnicy: 0,85 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0 km
 • - od centrum miasta: 8,6 km