Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl
Prezydent Miasta Gdyni, biorąc pod uwagę aktualny stan epidemiologiczny oraz w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom informuje, że przetargi do odwołania odbywać się będą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.

W trakcie opracowywania / Wiczlińska 78

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Chwarzno-Wiczlino
 • Ulica: Wiczlińska 78
 • Obręb: Chwarzno - Wiczlino
 • Nr działki: 313
 • Powierzchnia: 4024 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00024593/5 Sprawdź księgę
 • Kształt: nieregularny
 • Ukształtowanie terenu: teren o nieznacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: droga nieurządzona
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany, teren z niską zielenią nieurządzoną
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 2208
  strefa planistyczna: 27 MN1,U
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,1 km
 • - od morza: 13 km
 • - od obwodnicy: 6,3 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,2 km
 • - od centrum miasta: 11 km
 • - od autostrady: 58 km
 • - od portu lotniczego: 24,7 km
 • - od portu morskiego: 13,9 km