Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

W trakcie opracowywania / Chylońska 138

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Chylonia
 • Ulica: Chylońska 138
 • Obręb: Chylonia
 • Nr działki: 307
 • Cena: 672 000 zł +23% VAT
 • Powierzchnia: 1416 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00029321/3 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski
 • Dojazd: droga gruntowa utwardzona
 • Media w zasięgu: sieć ciepłownicza, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany, teren porośnięty drzewami i krzewami
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 0705
  strefa planistyczna: 02 U/MN2, MW1 – zabudowa usługowa/zabudowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza, zabudowa wielorodzinna w budynkach zawierających do 6 mieszkań.
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,096 km
 • - od morza: 7,5 km
 • - od obwodnicy: 0,65 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,9 km
 • - od centrum miasta: 7,5 km
 • - od autostrady: 41,0 km
 • - od portu lotniczego: 20,9 km
 • - od portu morskiego: 4,8 km