Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl
Prezydent Miasta Gdyni, biorąc pod uwagę aktualny stan epidemiologiczny oraz w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom informuje, że przetargi do odwołania odbywać się będą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.

Przetarg ogłoszony / Hutnicza

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Chylonia
 • Ulica: Hutnicza
 • Obręb: Chylonia
 • Nr działki: 914/1 i 915
Cena: 200 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
20 000 zł2 000 zł
Przetarg: 28.01.2022
Wpłata wadium do:
Numer konta:


22.01.2022
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 475 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00031268/0 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni asfaltowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren porośnięty drzewami i krzewami
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 0706
  strefa planistyczna: 02 U,P,KS - zabudowa usługowa, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, tereny urządzeń komunikacji samochodowej
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - - od transportu publicznego: 0,1 km
 • - - od centrum miasta: 7,7 km
 • - - od obwodnicy: 2,0 km
 • - - od autostrady: 40 km
 • - - od portu lotniczego: 24 km
 • - - od portu morskiego: 3 km
 • Dodatkowe informacje: W gruncie przebiega sieć wodociągowa –nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności na rzecz gestora sieci. Przy przeniesieniu własności nieruchomości na rzecz właścicieli działek nr 857, 854/1 ustanowiona będzie przez nabywcę na działce nr 914/1, w celu obsługi fragmentu budynku posadowionego na niej, bezpłatna nieograniczona w czasie służebność przechodu i nieodpłatna służebność budynkowa.

Szczegóły przetargu ograniczonego

Data: 28 stycznia 2022 godz. 10:00
Typ ofert: grunty