Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl
Prezydent Miasta Gdyni, biorąc pod uwagę aktualny stan epidemiologiczny oraz w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom informuje, że przetargi do odwołania odbywać się będą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.

Przetarg rozstrzygnięty / Hutnicza / B. Krzywoustego

Skarb Państwa

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Chylonia
 • Ulica: Hutnicza / B. Krzywoustego
 • Obręb: Chylonia
 • Nr działki: 931
 • Cena: 16 100 zł +23% VAT
 • Dodatkowe informacje o cenie: Za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. Pierwsza opłata wyniesie 25% ceny nieruchomości gruntowej. Opłaty roczne wyniosą 3% ceny nieruchomości gruntowej, wnosić je należy przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.
 • Powierzchnia: 55 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00110645/5 Sprawdź księgę
 • Kształt: nieregularny
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski
 • Dojazd: brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej
 • Aktualne zagospodarowanie: teren niezabudowany, teren z niską zielenią nieurządzoną
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  strefa planistyczna: zabudowa usługowa, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, tereny urządzeń komunikacji samochodowej - 02 U,P, KS
  mapa_mpzp.pdf
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,5 km
 • - od centrum miasta: 7,4 km
 • - od obwodnicy: 2,4 km
 • - od autostrady: 44,5 km
 • - od portu lotniczego: 31 km
 • - od portu morskiego: 3,5 km
 • Dodatkowe informacje: Nieruchomość przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, w trybie przetargu ustnego ograniczonego do użytkownika wieczystego dz. nr 3662/4, obr. Chylonia, oraz właścicieli dz. nr 932, obr. Chylonia, na podstawie art. 37 ust. 1, oraz art. 40 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 40 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta zielenią. Działka o nieregularnym kształcie, bez zapewnionego dostępu do drogi publicznej, niemożliwa do samodzielnego zagospodarowania, jej zbycie może poprawić warunki zagospodarowania zarówno nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 3662/4, obr. Chylonia, jak i dz. nr 932, obr. Chylonia. Za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. Pierwsza opłata wyniesie 25% ceny nieruchomości gruntowej. Opłaty roczne wyniosą 3% ceny nieruchomości gruntowej, wnosić je należy przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Zasady aktualizacji opłat rocznych określone są w art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami.