Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Hutnicza / Krzywoustego

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Chylonia
 • Ulica: Hutnicza / Krzywoustego
 • Obręb: Chylonia
 • Nr działki: 978, 977, 996, 983, 976
Cena: 5 000 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
500 000 zł50 000 zł
Przetarg: 31.01.2020
Wpłata wadium do:
Numer konta:


27.01.2020
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 10267 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00017305/8, GD1Y/00017306/5, GD1Y/00012304/6, GD1Y/00056663/0 Sprawdź księgę
 • Kształt: nieregularny
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni betonowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren niezabudowany, teren ogrodzony, teren z niską zielenią nieurządzoną
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 0706
  strefa planistyczna: 02 U, P, KS - zabudowa usługowa, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, tereny urządzeń komunikacji samochodowej
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,4 km
 • - od centrum miasta: 6,5 km
 • - od obwodnicy: 5 km
 • - od autostrady: 42 km
 • - od portu lotniczego: 25 km
 • - od portu morskiego: 5 km