Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Hutnicza 11CE (Krzywoustego)

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Chylonia
 • Ulica: Hutnicza 11CE (Krzywoustego)
 • Obręb: Chylonia
 • Nr działki: 1067
Cena: 450 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
45 000 zł4 500 zł
Przetarg: 11.07.2019
Wpłata wadium do:
Numer konta:


05.07.2019
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 1326 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00116049/9 Sprawdź księgę
 • Kształt: nieregularny
 • Ukształtowanie terenu: teren o nieznacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej
 • Aktualne zagospodarowanie: teren częściowo ogrodzony
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  strefa planistyczna: 04 U,P,KS Zabudowa usługowa, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, tereny urządzeń komunikacji samochodowej
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,1 km
 • - od centrum miasta: 7,0 km
 • - od obwodnicy: 2,3 km
 • - od autostrady: 40,3 km
 • - od portu lotniczego: 21,3 km
 • - od portu morskiego: 3,1 km
 • Dodatkowe informacje: Działka nieuzbrojona. Działka bez dostępu do drogi publicznej. Sprzedaż nieruchomości w przetargu ograniczonym do właścicieli działek bezpośrednio sąsiadujących z działką na sprzedaż. Dostęp do drogi publicznej będzie realizowany przez grunty nabywcy działki. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU ustnym ograniczonym: 1) złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, 2) złożenie oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego w postaci prawa własności/użytkowania wieczystego lub współwłasności/współużytkowania wieczystego nieruchomości przyległej do przedmiotowej nieruchomości, 3) przedłożenie dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium. W przypadku współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych nieruchomości, powyższe dokumenty powinni złożyć wspólnie. Termin spełnienia warunków będzie podany w ogłoszeniu, po wyznaczeniu terminu przetargu. UWAGA: Ostrzeżenia wpisane w dziale III księgi wieczystej GD1Y/000116049/9, dotyczące bezpośrednio nieruchomości oferowanej na sprzedaż, stały się bezprzedmiotowe. Dotyczyły one posadowienia fragmentów budynków, które już nie istnieją. Gmina nie podejmowała czynności związanych z wykreśleniem przedmiotowych ostrzeżeń.

Szczegóły przetargu ograniczonego

Data: 11 lipca 2019 godz. 10:00
Typ ofert: grunty