Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl
Prezydent Miasta Gdyni, biorąc pod uwagę aktualny stan epidemiologiczny oraz w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom informuje, że przetargi do odwołania odbywać się będą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.

Przetarg ogłoszony / Hutnicza 25c

Skarb Państwa

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Chylonia
 • Ulica: Hutnicza 25c
 • Obręb: Chylonia
 • Nr działki: 667
Cena: 664 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
66 400 zł6 640 zł
Przetarg: 15.07.2021
Wpłata wadium do:
Numer konta:


12.07.2021
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Dodatkowe informacje o cenie: Wartość nieruchomości: 664.000,00 zł, w tym: wartość gruntu: 240.000,00zł (36,14 % wartości nieruchomości), oraz wartość budynku: 424.000,00zł (63,86% wartości nieruchomości). Cena wywoławcza: 664.000,00 zł, z tym, że do wartości gruntu będzie doliczony podatek VAT wg stawki 23 %, natomiast sprzedaż (dostawa) budynku będzie zwolniona z podatku VAT. Cała wylicytowana cena, zostanie podzielona proporcjonalnie do wartości gruntu (36,14% wylicytowanej ceny - ta część zostanie opodatkowana podatkiem VAT) i wartości budynku (63,86% wylicytowanej ceny - ta cześć zostanie zwolniona z podatku VAT). Zapłata jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste i sprzedaży budynku. Za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. Pierwsza opłata wyniesie 25% ceny nieruchomości gruntowej (tj. 25% z 36,14% wylicytowanej ceny nieruchomości). Opłaty roczne wyniosą 3% ceny nieruchomości gruntowej (tj. 3% z 36,14% wylicytowanej ceny nieruchomości), wnosić je należy przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Zasady aktualizacji opłat rocznych określone są w art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 • Powierzchnia: 761 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00036105/5 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni z kostki brukowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren częściowo ogrodzony, teren zabudowany
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  strefa planistyczna: 05 U,P,KS
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,5 km
 • - od centrum miasta: 8,2 km
 • - od obwodnicy: 2,2 km
 • - od autostrady: 41,5 km
 • - od portu lotniczego: 22,8 km
 • - od portu morskiego: 4,4 km
 • Dodatkowe informacje: Nieruchomość przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z równoczesną sprzedażą budynku położonego na tej nieruchomości. Nieruchomość zabudowana budynkiem usługowym - jednokondygnacyjnym o pow. netto 477,8 m2, w złym stanie technicznym, obecnie nieużytkowanym, dawniej służącym jako salon sprzedaży ceramiki budowlanej. Nieruchomość ma zapewniony dostęp do drogi publicznej.