Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Kurpiowska 37B

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Orłowo
 • Ulica: Kurpiowska 37B
 • Obręb: Orłowo
 • Nr działki: 87
Cena: 320 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
32 000 zł3 200 zł
Przetarg: 03.10.2019
Wpłata wadium do:
Numer konta:


27.09.2019
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 343 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00023785/1 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski
 • Dojazd: brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren częściowo ogrodzony, teren z drzewami i krzewami owocowymi
 • Przeznaczenie: Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy.
  Ustalenie sposobu zagospodarowania terenu odbywa się w drodze decyzji o warunkach zabudowy wydawanej przez Wydział Architektoniczno-Budowlany UM Gdyni na podstawie złożonego wniosku. Pobierz wniosek
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,2 km
 • - od morza: 2,3 km
 • - od obwodnicy: 5,1 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,65 km
 • - od centrum miasta: 3,7 km
 • Dodatkowe informacje: Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość możliwa do sprzedaży w przetargu ograniczonym do właścicieli nieruchomości sąsiednich. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni działka leży w obszarze M1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i małych domów mieszkalnych. Dostęp do drogi publicznej będzie realizowany przez grunty nabywcy nieruchomości. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU ustnym ograniczonym: 1) złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, 2) złożenie oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego w postaci prawa własności/użytkowania wieczystego lub współwłasności/współużytkowania wieczystego nieruchomości przyległej do przedmiotowej nieruchomości, 3) przedłożenie dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium. W przypadku współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych nieruchomości, powyższe dokumenty powinni złożyć wspólnie. Termin spełnienia warunków będzie podany w ogłoszeniu, po wyznaczeniu terminu przetargu.

Szczegóły przetargu ograniczonego

Data: 03 października 2019 godz. 10:00
Typ ofert: grunty