Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl
Prezydent Miasta Gdyni, biorąc pod uwagę aktualny stan epidemiologiczny oraz w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom informuje, że przetargi do odwołania odbywać się będą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.

Przetarg ogłoszony / Wejherowska 44

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Chylonia
 • Ulica: Wejherowska 44
 • Obręb: Chylonia
 • Nr działki: 2326, 2327, 2328
Cena: 400 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
40 000 zł4 000 zł
Przetarg: 04.12.2020
Wpłata wadium do:
Numer konta:


30.11.2020
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 627 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00017303/4 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni asfaltowej
 • Media w zasięgu: sieć ciepłownicza, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren częściowo ogrodzony, teren z niską zielenią nieurządzoną
 • Przeznaczenie: decyzja o warunkach zabudowy RAA.6730.218.2017.ES-561/dz.2326
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,1 km
 • - od morza: 6,5 km
 • - od obwodnicy: 1,4 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,4 km
 • - od centrum miasta: 7 km
 • Dodatkowe informacje: Nieruchomość położona w sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej i pawilonu handlowego.Teren nie jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Gmina dysponuje decyzją o warunkach zabudowy wielorodzinnej, która może zostać przepisana na nowego właściciela nieruchomości, po wyłonieniu go w przetargu. Na nieruchomości zlokalizowany jest dojazd do zaplecza pawilonu handlowego zlokalizowanego w sąsiedztwie. W celu poprawienia możliwości inwestycyjnych nieruchomości oferowanej na sprzedaż niezbędne będzie całkowita likwidacja obecnego dojazdu bądź jego istotna przebudowa. W przypadku gdy potencjalny inwestor miałby inny pomysł zagospodarowania nieruchomości, powinien wystąpić z odpowiednim wnioskiem o warunki zabudowy do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego tut. urzędu.Występujący nie musi być właścicielem nieruchomości, ani nie jest zobowiązany do realizacji ocenianego pomysłu inwestycyjnego. Usuwanie potencjalnych kolizji z istniejącym na działkach zainwestowaniem, sieciami uzbrojenia, przebudową zjazdu itp. spoczywa na nabywcy nieruchomości.