Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl
Prezydent Miasta Gdyni, biorąc pod uwagę aktualny stan epidemiologiczny oraz w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom informuje, że przetargi do odwołania odbywać się będą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.

Przetarg ogłoszony / Morska 248-250

Skarb Państwa

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Cisowa
 • Ulica: Morska 248-250
 • Obręb: Cisowa
 • Nr działki: 1805
Cena: 293 122 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
29 312 zł2 931 zł
Przetarg: 19.06.2020
Wpłata wadium do:
Numer konta:


15.06.2020
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 437 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00122409/6 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni asfaltowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany, teren z niską zielenią nieurządzoną
 • Przeznaczenie: Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy.
  Ustalenie sposobu zagospodarowania terenu odbywa się w drodze decyzji o warunkach zabudowy wydawanej przez Wydział Architektoniczno-Budowlany UM Gdyni na podstawie złożonego wniosku. Pobierz wniosek
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,11 km
 • - od morza: 9,2 km
 • - od obwodnicy: 2,1 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,45 km
 • - od centrum miasta: 9,7 km
 • Dodatkowe informacje: Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni, działka znajduje się na obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Uwaga: w dziale III księgi wieczystej GD1Y/00122409/6 istnieje 7 wpisów pochodzących z lat 20-tych i 30-tych XX wieku, dotyczących „prawa drogowego” / „prawa drogi”

Szczegóły przetargu

Data: 19 czerwca 2020 godz. 10:00
Typ ofert: grunty