Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg rozstrzygnięty / Północna 1A

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Cisowa
 • Ulica: Północna 1A
 • Obręb: Cisowa
 • Nr działki: 1262
 • Cena: 310 000 zł
 • Powierzchnia: 1233 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00017303/4 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski
 • Dojazd: brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, służebność przejazdu i przechodu przez nieruchomość sąsiednią
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren ogrodzony, teren zabudowany
 • Przeznaczenie: Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy.
  Ustalenie sposobu zagospodarowania terenu odbywa się w drodze decyzji o warunkach zabudowy wydawanej przez Wydział Architektoniczno-Budowlany UM Gdyni na podstawie złożonego wniosku. Pobierz wniosek
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,6 km
 • - od centrum miasta: 8,9 km
 • - od obwodnicy: 1,6 km
 • - od autostrady: 39,5 km
 • - od portu lotniczego: 21,2 km
 • - od portu morskiego: 5,6 km
 • Dodatkowe informacje: Nieruchomość zabudowana parterowym budynkiem w złym stanie technicznym, wcześniej wykorzystywanym na cele mieszkalne. Budynek został opróżniony z ludzi i zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem. Nieruchomość jest położona w terenie o przeznaczeniu przemysłowo-usługowym. Z powodu braku bezpośredniego dostępu nieruchomości do drogi publicznej, będzie ona oferowana do zbycia w przetargu ustnym, ograniczonym do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU ustnym ograniczonym: 1) złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, 2) złożenie oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego w postaci prawa własności/użytkowania wieczystego lub współwłasności/współużytkowania wieczystego nieruchomości przyległej do przedmiotowej nieruchomości, 3) przedłożenie dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium. W przypadku współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych nieruchomości, powyższe dokumenty powinni złożyć wspólnie. Termin spełnienia warunków będzie podany w ogłoszeniu, po wyznaczeniu terminu przetargu.