Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

W trakcie opracowywania / Północna 1A

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Cisowa
 • Ulica: Północna 1A
 • Obręb: Cisowa
 • Nr działki: 1262
 • Powierzchnia: 1233 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00017303/4 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski
 • Dojazd: droga gruntowa utwardzona, służebność przejazdu i przechodu przez nieruchomość sąsiednią
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren ogrodzony, teren zabudowany
 • Przeznaczenie: Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy.
  Ustalenie sposobu zagospodarowania terenu odbywa się w drodze decyzji o warunkach zabudowy wydawanej przez Wydział Architektoniczno-Budowlany UM Gdyni na podstawie złożonego wniosku. Pobierz wniosek
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,6 km
 • - od centrum miasta: 8,9 km
 • - od obwodnicy: 1,6 km
 • - od autostrady: 39,5 km
 • - od portu lotniczego: 21,2 km
 • - od portu morskiego: 5,6 km
 • Dodatkowe informacje: Nieruchomość zabudowana parterowym budynkiem w złym stanie technicznym, będzie oferowana na sprzedaż po wykwaterowaniu osób zajmujących ją na cele mieszkalne. Nieruchomość jest położona w terenie o przeznaczeniu przemysłowo-usługowym. Z powodu braku bezpośredniego dostępu nieruchomości do drogi publicznej, będzie ona oferowana do zbycia w przetargu ustnym, ograniczonym do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich.