Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Miętowa 122

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Dąbrowa
 • Ulica: Miętowa 122
 • Obręb: Dąbrowa
 • Nr działki: 490
Cena: 520 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
52 000 zł5 200 zł
Przetarg: 22.11.2019
Wpłata wadium do:
Numer konta:


18.11.2019
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 883 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00014062/1 Sprawdź księgę
 • Kształt: nieregularny
 • Ukształtowanie terenu: teren o nieznacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni asfaltowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany, teren porośnięty drzewami i krzewami
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 1905
  strefa planistyczna: 17 U/MN 1 -zabudowa usługowa, zabudowa jednorodzinna wolno stojąca
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,1 km
 • - od morza: 9 km
 • - od obwodnicy: 3 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,5 km
 • - od centrum miasta: 11 km
 • - od autostrady: 34 km
 • - od portu lotniczego: 17 km
 • - od portu morskiego: 16 km

Szczegóły przetargu

Data: 22 listopada 2019 godz. 10:00
Typ ofert: grunty