Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Skrzypowa 32

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Dąbrowa
 • Ulica: Skrzypowa 32
 • Obręb: Dąbrowa
 • Nr działki: 1205
Cena: 393 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
39 300 zł3 900 zł
Przetarg: 04.10.2019
Wpłata wadium do:
Numer konta:


30.09.2019
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 869 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00014062/1 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren o nieznacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni betonowej
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany, teren porośnięty drzewami i krzewami
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 1905
  strefa planistyczna: 11 MN 2 - zabudowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,3 km
 • - od morza: 11 km
 • - od obwodnicy: 3 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 1,5 km
 • - od centrum miasta: 10 km

Szczegóły przetargu

Data: 04 października 2019 godz. 10:00
Typ ofert: grunty