Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg w przygotowaniu / Szafranowa (garaż nr 27)

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Dąbrowa
 • Ulica: Szafranowa (garaż nr 27)
 • Obręb: Dąbrowa
 • Nr działki: 1169
 • Cena: 18 405 zł +23% VAT
 • Dodatkowe informacje o cenie: VAT od 13,07 % kwoty wylicytowanej ceny ( cena lokalu + pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste gruntu). Zapłata jednorazowa w ciągu 21 dni od dnia przetargu.
 • Rodzaj lokalu: użytkowy
 • Rodzaj przetargu: sprzedaż
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00037528/3 Sprawdź księgę
 • Powierzchnia lokalu: 16.00 m2
 • Powierzchnia działki: 851 m2
 • Wielkość udziału w gruncie: 0,0357
 • Cena udziału w gruncie: 9 620 zł
 • Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu: Pierwsza opłata : 2 405, 00 zł + podatek VAT 23% opłata roczna: 288, 60zł + podatek VAT 23%
 • Forma sprzedaży gruntu: użytkowanie wieczyste
 • Warunki zapłaty: Zapłata ceny za lokal oraz I opłata za użytkowanie wieczyste gruntu w wys.25% wartości gruntu + VAT w wys. 23% płatne przed podpisaniem aktu notarialnego, opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu w wys. 3% wartości udziału w gruncie + VAT w wys. 23% płatne do 31.03 każdego roku.
 • Dodatkowe informacje: Sprzedaż garażu nr 27