Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Kwidzyńska 2

wróć
 • Dzielnica: Działki Leśne
 • Ulica: Kwidzyńska 2
 • Karta mapy: 0013
 • Obręb: Działki Leśne
 • Nr działki: 831
Cena: 155 000 zł
Wadium
Postąpienie
10 000 zł1 550 zł
Przetarg: 06.09.2017
Numer konta: PKO BANK POLSKI 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Dodatkowe informacje o cenie: cena udziału w gruncie to 23708.00 zł + 23% VAT
 • Rodzaj lokalu: mieszkalny
 • Rodzaj przetargu: sprzedaż
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00012295/9 Sprawdź księgę
 • Powierzchnia lokalu: 42.62 m2
 • Powierzchnia działki: 708 m2
 • Położenie lokalu w budynku (piętro): suterena
 • Wielkość udziału w gruncie: 0.1219
 • Cena udziału w gruncie: 23 708 zł
 • Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu: I-a opłata: 3556.20 zł plus 23% VAT opłata roczna: 237.08 zł plus 23% VAT i aktyualizacja wysokości opłaty w tryb. art. 77-78 ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Forma sprzedaży gruntu: użytkowanie wieczyste
 • Warunki zapłaty: zapłata ceny za lokal oraz I opłata za użytkowanie wieczyste gruntu w wys. 15% ceny gruntu + 23% VAT płatne przed aktem notarialnym. Opłata roczna za wieczyste użytkowanie w wys. 1% wartości udzialu w gruncie + 23% VAT płatne do 31 marca każdego roku
 • Administrator: Administracja Budynków Komunalnych nr 4, ul. Warszawska 67A, tel. (58) 621-73-72
 • Dodatkowe informacje: Lokal mieszkalny w suterenie budynku mieszkalnego. Lokal sprzedawany na własność, grunt pod lokalem w użytkowanie wieczyste do dnia 14.01.2104. W Dziale IV księgi wieczystej wpisana jest hipoteka w wys. 0,02 zł