Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl
Prezydent Miasta Gdyni, biorąc pod uwagę aktualny stan epidemiologiczny oraz w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom informuje, że przetargi do odwołania odbywać się będą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.

Przetarg ogłoszony / Nowogrodzka 38A

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Działki Leśne
 • Ulica: Nowogrodzka 38A
 • Obręb: Działki Leśne
 • Nr działki: 647
Cena: 17,50 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
3 210 zł1 zł
Przetarg: 20.08.2020
Wpłata wadium do:
Numer konta:


19.08.2020
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Rodzaj lokalu: użytkowy
 • Rodzaj przetargu: wynajem
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00008667/7 Sprawdź księgę
 • Powierzchnia lokalu: 74.49 m2
 • Położenie lokalu w budynku (piętro): suterena
 • Administrator: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Kołłątaja 1, tel. 58 628 41 00
 • Dodatkowe informacje: Suterena budynku mieszkalnego wielokondygnacyjnego/preferowana działalność handlowo-usługowa. Najemca zobowiązany jest do złożenia przed notariuszem oświadczenia woli o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego (j.t. Dz. U. z 2019r, poz. 1460 z późn. zm), co do wydania nieruchomości. Do udziału w przetargu mogą przystąpić osoby, które nie zalegają z opłatami należnymi Gminie Miasta Gdyni z tytułu dzierżawy i najmu. Stosowną informację można uzyskać w Wydziale Dochodów Referacie Dochodów z Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 18), tel. 58 668-88-40, 58 668-82-60. Przetarg odbędzie się dnia 20.08.2020 r. o godz. 11ºº w w sali audytoryjnej "C" Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.