Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Śląska 31

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Działki Leśne
 • Ulica: Śląska 31
 • Obręb: Działki Leśne
 • Nr działki: 1455
Cena: 30 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
1 100 zł1 zł
Przetarg: 22.06.2018
Wpłata wadium do:
Numer konta:


22.06.2018
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Rodzaj lokalu: użytkowy
 • Rodzaj przetargu: wynajem
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00006616/1 Sprawdź księgę
 • Powierzchnia lokalu: 14.82 m2
 • Położenie lokalu w budynku (piętro): parter budynku wielomieszkaniowego
 • Administrator: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Warszawska 67A
 • Dodatkowe informacje: Parter budynku mieszkalnego wielokondygnacyjnego/ preferowana działalność handlowo – usługowa. Najemca zobowiązany jest do złożenia przed notariuszem oświadczenia woli o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego (j.t. Dz. U. z 2018 r, poz. 155 z późn. zm), co do wydania nieruchomości. Do udziału w przetargu mogą przystąpić osoby, które nie zalegają z opłatami należnymi Gminie Miasta Gdyni z tytułu dzierżawy i najmu. Stosowną informację można uzyskać w Wydziale Dochodów Referacie Dochodów z Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 18), tel. 58 668-88-40, 58 668-82-60. Przetarg odbędzie się dnia 22.06.2018 r. o godz. 10ºº w sali 105 (I p.) Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52-54.

Szczegóły przetargu

Data: 22 czerwca 2018 godz. 10:00
Typ ofert: lokale