Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / garaż, Śląska 51, boks nr 43

Nowość
wróć
  • Dzielnica: Działki Leśne
  • Ulica: garaż, Śląska 51, boks nr 43
  • Obręb: Działki Leśne
  • Nr działki: 1535
Cena: 178 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
440 zł1 zł
Przetarg: 03.09.2019
Numer konta:


PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
  • Rodzaj lokalu: użytkowy
  • Rodzaj przetargu: wynajem
  • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00052106/0 Sprawdź księgę
  • Powierzchnia lokalu: 17.20 m2
  • Administrator: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Warszawska 67A
  • Dodatkowe informacje: Boks garażowy murowany, wrota drewniane, posiada instalację elektryczną, kanał. Wadium płatne w terminie do 02 września 2019 roku w kasie Urzędu Miasta Gdyni lub w formie przelewu bankowego, które należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem, ponieważ za dochowany termin wpłaty uważa się datę uznania konta Urzędu Miasta, a zatem jest to dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Regulamin przetargu do wglądu w Referacie Gospodarki Lokalami w pok. nr 428 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Dodatkowe informacje na temat organizacji i przebiegu przetargu pod nr tel. (58) 66 88 512 lub (58) 66 88 513. Przetarg odbędzie się 03 września 2019 roku o godz. 10.00, w sali 105 na pierwszym piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni.