Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg rozstrzygnięty / garaż, Śląska 51, boks nr 7

wróć
 • Dzielnica: Działki Leśne
 • Ulica: garaż, Śląska 51, boks nr 7
 • Obręb: Działki Leśne
 • Nr działki: 1544
 • Cena: 164 zł +23% VAT
 • Rodzaj lokalu: użytkowy
 • Rodzaj przetargu: wynajem
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00052104/6 Sprawdź księgę
 • Powierzchnia lokalu: 15.90 m2
 • Administrator: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Warszawska 67A
 • Dodatkowe informacje: Boks garażowy murowany, wrota drewniane, posiada instalację elektryczną, kanał. Wadium płatne w terminie do 19 listopada 2019 roku w kasie Urzędu Miasta Gdyni lub w formie przelewu bankowego, które należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem, ponieważ za dochowany termin wpłaty uważa się datę uznania konta Urzędu Miasta, a zatem jest to dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Regulamin przetargu do wglądu w Referacie Gospodarki Lokalami w pok. nr 428 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Dodatkowe informacje na temat organizacji i przebiegu przetargu pod nr tel. (58) 66 88 512 lub (58) 66 88 513. Przetarg odbędzie się 20 listopada 2019 roku o godz. 10.00, w sali 105 na pierwszym piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni.