Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl
Prezydent Miasta Gdyni, biorąc pod uwagę aktualny stan epidemiologiczny oraz w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom informuje, że przetargi do odwołania odbywać się będą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.

Przetarg ogłoszony / Kołłątaja 18-30

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Grabówek
 • Ulica: Kołłątaja 18-30
 • Obręb: Grabówek
 • Nr działki: 1375/1, 1376, 1377, 1380/1, 1380/2, 1381/2, 1382/1, 1382/2, 1383,
Cena: 2 000 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
200 000 zł20 000 zł
Przetarg: 17.12.2021
Wpłata wadium do:
Numer konta:


12.12.2021
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Dodatkowe informacje o cenie: podano planowany termin przetargu
 • Powierzchnia: 1721 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00085835/9, GD1Y/00007355/0, GD1Y/00002677/8, GD1Y/00003046/3 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: o znacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni betonowej
 • Media w zasięgu: sieć ciepłownicza, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany, teren porośnięty drzewami i krzewami
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  strefa planistyczna: 070 MW3
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,1 km
 • - od morza: 2,1 km
 • - od obwodnicy: 2,8 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,5 km
 • - od centrum miasta: 2,4 km
 • Dodatkowe informacje: Nieruchomość pod zabudowę wielorodzinną. Wskazano planowany (realny) termin przetargu, który uwzględnia czynności formalne do wykonania tj. czas wywieszenia wykazu i minimum dwumiesięczny odstęp czasu pomiędzy ogłoszeniem w prasie i dniem przetargu.