Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl
Prezydent Miasta Gdyni, biorąc pod uwagę aktualny stan epidemiologiczny oraz w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom informuje, że przetargi do odwołania odbywać się będą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.

Przetarg ogłoszony / Komandorska 55

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Grabówek
 • Ulica: Komandorska 55
 • Karta mapy: 15
 • Obręb: Grabówek
 • Nr działki: 366, 367, 368
Cena: 450 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
45 000 zł4 500 zł
Przetarg: 23.04.2021
Wpłata wadium do:
Numer konta:


19.04.2021
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 889 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00024361/0 Sprawdź księgę
 • Kształt: nieregularny
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni asfaltowej
 • Media w zasięgu: sieć ciepłownicza, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego plan nr 0806
  strefa planistyczna: 053 MN2
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,1 km
 • - od morza: 4,2 km
 • - od obwodnicy: 3,6 km
 • - od centrum miasta: 4,6 km
 • - od portu lotniczego: 20,3 km
 • - od portu morskiego: 2,4 km
 • Dodatkowe informacje: Nieruchomość u zbiegu dwóch ulic obecnie jest niezagospodarowana. Zgodnie z zapisami planu stanowi część rejonu zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej lecz objęta jest strefą dopuszczalnej lokalizacji usług. Na nabywcę nieruchomości zostanie nałożony obowiązek ustanowienia nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu dla każdoczesnych użytkowników nieruchomości sąsiednich, władających odpowiednio działką nr 374 oraz działką nr 375. Przebieg planowanej służebności zobrazowano na mapie w załączniku do pobrania. Jak dotychczas, użytkownicy wymienionych działek sąsiednich posiadają nieodpłatny, nieskrępowany i niczym nie ograniczony dostęp do swoich nieruchomości przez grunty gminne. Usuwanie potencjalnych kolizji z istniejącym na działkach zainwestowaniem, sieciami uzbrojenia itp. spoczywa na nabywcy nieruchomości.

Szczegóły przetargu

Data: 23 kwietnia 2021 godz. 10:00
Typ ofert: grunty