Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl
Prezydent Miasta Gdyni, biorąc pod uwagę aktualny stan epidemiologiczny oraz w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom informuje, że przetargi do odwołania odbywać się będą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.

Przetarg ogłoszony / Sienkiewicza 23 (Sędzickiego)

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Kamienna Góra
 • Ulica: Sienkiewicza 23 (Sędzickiego)
 • Obręb: Kamienna Góra
 • Nr działki: 397/3
Cena: 2 300 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
230 000 zł23 000 zł
Przetarg: 15.07.2021
Wpłata wadium do:
Numer konta:


12.07.2021
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 1810 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00123860/2 Sprawdź księgę
 • Kształt: nieregularny
 • Ukształtowanie terenu: o znacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych, teren płaski
 • Dojazd: dojazd poprzez sprzedaż udziału w drodze wewnętrznej, droga gruntowa nieutwardzona, lokalny ciąg pieszo-jezdny
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren porośnięty drzewami i krzewami, teren z niską zielenią nieurządzoną
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  strefa planistyczna: 13 ZP,U
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,3 km
 • - od morza: 0,5 km
 • - od obwodnicy: 7,3 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,5 km
 • - od centrum miasta: 1,5 km
 • - od autostrady: 35,0 km
 • - od portu lotniczego: 25,3 km
 • - od portu morskiego: 7 km
 • Dodatkowe informacje: Mimo, iż nieruchomość w ewidencji geodezyjnej przypisana jest do ul.Sędzickiego, to ze względu na sposób skomunikowania z drogą publiczną, w momencie zabudowania nieruchomości, zostanie przypisana do ul.Sienkiewicza 23.