Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Działowskiego 13

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Leszczynki
 • Ulica: Działowskiego 13
 • Obręb: Leszczynki
 • Nr działki: 1080, 1081
Cena: 137 000 zł
Wadium
Postąpienie
13 700 zł1 370 zł
Przetarg: 04.10.2019
Wpłata wadium do:
Numer konta:


30.09.2019
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 354 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/0002126/1 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren o nieznacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni asfaltowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren ogrodzony, teren zabudowany
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 0801
  strefa planistyczna: 1 MN - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Konieczna zmiana funkcj budynków przy ul. Działowskiego 11 i 13 na niemieszkalną. Nie dopuszcza sie zwiększania intensywności zabudowy. Zaleca sie przekształcenie funkcji mieszkaniowej na usługową.
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,2 km
 • - od centrum miasta: 6 km
 • - od obwodnicy: 7,1 km
 • - od autostrady: 42,5 km
 • - od portu lotniczego: 26 km
 • - od portu morskiego: 4,2 km

Szczegóły przetargu

Data: 04 października 2019 godz. 10:00
Typ ofert: grunty