Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Komandorska 57-I

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Leszczynki
 • Ulica: Komandorska 57-I
 • Karta mapy: 18
 • Obręb: Leszczynki
 • Nr działki: 1650
Cena: 40 000 zł
Wadium
Postąpienie
4 000 zł400 zł
Przetarg: 15.12.2017
Wpłata wadium do:
Numer konta:
11.12.2017
PKO BANK POLSKI 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 78 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00024361/0 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni asfaltowej
 • Media w zasięgu: sieć ciepłownicza, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego plan nr 0806
  strefa planistyczna: 082 U
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,1 km
 • - od centrum miasta: 4,6 km
 • - od obwodnicy: 3,6 km
 • - od portu lotniczego: 20,3 km
 • - od portu morskiego: 2,4 km
 • Dodatkowe informacje: Nieruchomość u zbiegu dwóch ulic sąsiaduje z zabudową usługową i stanowi część obszaru, który jest utwardzony kostką betonową wykorzystywany obecnie jako teren komunikacyjny i parking. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość, łącznie z sąsiednimi dwiema działkami przeznaczonymi do sprzedaży, może być wykorzystane pod działalność usługową. Każda działka sprzedawana jest odrębnie gdyż środkowa ma inny rodzaj władania (użytkowanie wieczyste) niż pozostałe skrajne działki (prawo własności). Usuwanie potencjalnych kolizji z istniejącym na działkach zainwestowaniem, sieciami uzbrojenia itp. spoczywa na nabywcy nieruchomości.

Szczegóły przetargu

Data: 15 grudnia 2017 godz. 10:00
Typ ofert: grunty