Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Leszczynki 155

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Leszczynki
 • Ulica: Leszczynki 155
 • Obręb: Leszczynki
 • Nr działki: 1392,1202
Cena: 360 000 zł
Wadium
Postąpienie
36 000 zł3 600 zł
Przetarg: 30.11.2018
Wpłata wadium do:
Numer konta:


26.11.2018
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 786 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00017305/8 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: o znacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni betonowej
 • Media w zasięgu: sieć ciepłownicza, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren porośnięty drzewami i krzewami, teren zabudowany
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 0806
  strefa planistyczna: 083 U
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,7 km
 • - od centrum miasta: 5,5 km
 • - od obwodnicy: 4,4 km
 • - od portu lotniczego: 24,6 km
 • - od portu morskiego: 4 km
 • - od morza: 4,9 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,8 km
 • Dodatkowe informacje: Zgodnie z zapisami planu, nieruchomość znajduje się w strefie oznaczonej jako 083 U – zabudowa usługowa. Jednakże istnieje możliwość zaadaptowania dotychczasowej funkcji mieszkaniowej. W takim przypadku, plan nie zezwala na rozbudowę istniejących zabudowań. Przy nowej zabudowie budynek należy przeznaczyć pod usługi i odsunąć go od krawędzi ulicy, do linii zabudowy przewidzianej w planie. Obecnie na parterze budynku powierzchnia pomieszczeń wynosi - 104,7 m2, natomiast na I pietrze - 94,0 m2 dodatkowo taras zewnętrzny - 33,6 m2. Usuwanie potencjalnych kolizji z istniejącym na działkach zainwestowaniem, sieciami uzbrojenia itp. spoczywa na nabywcy nieruchomości.