Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Leszczynki 175

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Leszczynki
 • Ulica: Leszczynki 175
 • Obręb: Leszczynki
 • Nr działki: 1401, 1403
Cena: 350 000 zł
Wadium
Postąpienie
35 000 zł3 500 zł
Przetarg: 04.10.2019
Wpłata wadium do:
Numer konta:


30.09.2019
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 700 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00017305/8, GD1Y/00017306/5 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: o znacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni betonowej
 • Media w zasięgu: sieć ciepłownicza, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren porośnięty drzewami i krzewami, teren zabudowany
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  strefa planistyczna: 085 U
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,8 km
 • - od centrum miasta: 5,6 km
 • - od obwodnicy: 4,5 km
 • - od portu lotniczego: 24,7 km
 • - od portu morskiego: 4,1 km
 • Dodatkowe informacje: Wcześniej nieruchomość przeznaczona na użyczenie dla organizacji pożytku publicznego, obecnie wróciła do oferty sprzedażowej. Istnieje możliwość zaadaptowania obecnego budynku do funkcji mieszkaniowej, bez możliwości dalszej rozbudowy, która powodowałaby przekroczenia założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Całkiem nowa zabudowa, wymaga odsunięcia budynku od krawędzi drogi do określonej planem "nieprzekraczalnej linii zabudowy".

Szczegóły przetargu

Data: 04 października 2019 godz. 10:00
Typ ofert: grunty