Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl
Prezydent Miasta Gdyni, biorąc pod uwagę aktualny stan epidemiologiczny oraz w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom informuje, że przetargi do odwołania odbywać się będą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.

Przetarg ogłoszony / Leszczynki 175

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Leszczynki
 • Ulica: Leszczynki 175
 • Obręb: Leszczynki
 • Nr działki: 1401, 1403
Cena: 350 000 zł
Wadium
Postąpienie
35 000 zł3 500 zł
Przetarg: 04.12.2020
Wpłata wadium do:
Numer konta:


30.11.2020
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 700 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00017305/8, GD1Y/00017306/5 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: o znacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni betonowej
 • Media w zasięgu: sieć ciepłownicza, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren porośnięty drzewami i krzewami, teren zabudowany
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  strefa planistyczna: 085 U
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,8 km
 • - od centrum miasta: 5,6 km
 • - od obwodnicy: 4,5 km
 • - od portu lotniczego: 24,7 km
 • - od portu morskiego: 4,1 km
 • Dodatkowe informacje: Budynek w bardzo złym stanie technicznym. Dotychczas pełnił funkcję mieszkaniową. Obecny plan przewiduje funkcję usługową, jednakże istnieje możliwość wyremontowania obecnego budynku i zaadaptowania go do funkcji mieszkaniowej. W takim przypadku - plan zabrania dalszej rozbudowy budynku, która powodowałaby inne, kolejne przekroczenia założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pozostawienie domu i adaptowanie go do funkcji mieszkaniowej, wymagałoby wymiany wszystkich stropów wewnątrz. Całkiem nowa zabudowa, wymaga odsunięcia budynku od krawędzi drogi do określonej planem "nieprzekraczalnej linii zabudowy". Zgodność ewentualnej rozbudowy budynku - z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego, będzie weryfikowana przez Wydział Architektoniczno-Budowlany na etapie pozwolenia na budowę.