Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / garaż, Ramułta 32, boks nr 13

wróć
  • Dzielnica: Leszczynki
  • Ulica: garaż, Ramułta 32, boks nr 13
  • Obręb: Leszczynki
  • Nr działki: 263/2
Cena: 131 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
330 zł1 zł
Przetarg: 18.12.2018
Numer konta:


PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
  • Rodzaj lokalu: użytkowy
  • Rodzaj przetargu: wynajem
  • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00037526/9 Sprawdź księgę
  • Powierzchnia lokalu: 19.23 m2
  • Administrator: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Warszawska 67A
  • Dodatkowe informacje: Boks garażowy, posiada instalację elektryczną. Wadium płatne w terminie do 14 grudnia 2018 roku w kasie Urzędu Miasta Gdyni lub w formie przelewu bankowego, które należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem, ponieważ za dochowany termin wpłaty uważa się datę uznania konta Urzędu Miasta, a zatem jest to dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Regulamin przetargu do wglądu w Referacie Gospodarki Lokalami w pok. nr 428 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Dodatkowe informacje na temat organizacji i przebiegu przetargu pod nr tel. 58 66 88 512 lub 58 66 88 513. Przetarg odbędzie się 18 grudnia 2018 roku o godz. 10.00, w sali 105 na pierwszym piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni.