Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl
Prezydent Miasta Gdyni, biorąc pod uwagę aktualny stan epidemiologiczny oraz w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom informuje, że przetargi do odwołania odbywać się będą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.

Przetarg ogłoszony / Gedymina-Płocka 35

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Mały Kack
 • Ulica: Gedymina-Płocka 35
 • Obręb: Mały Kack
 • Nr działki: 1581/2, 1582/3
Cena: 2 700 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
270 000 zł27 000 zł
Przetarg: 11.12.2020
Wpłata wadium do:
Numer konta:


07.12.2020
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 4046 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00023787/5, GD1Y/00053455/8 Sprawdź księgę
 • Kształt: nieregularny
 • Ukształtowanie terenu: o znacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni z kostki brukowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren częściowo ogrodzony, teren niezabudowany, teren porośnięty drzewami i krzewami, teren z drzewami i krzewami owocowymi
 • Przeznaczenie: decyzja o warunkach zabudowy Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (MW)
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,4 km
 • - od morza: 2,9 km
 • - od obwodnicy: 4,8 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,1 km
 • - od centrum miasta: 4,3 km
 • Dodatkowe informacje: Na nieruchomości znajdują się pozostałości ogródków działkowych, w tym drewnianych oraz murowanych umocnień gruntu i altanek. Gmina dysponuje ostateczną decyzją o warunkach zabudowy wielorodzinnej budynkiem dwu segmentowym o 3 kondygnacjach naziemnych każdy, na wspólnej hali garażowej. Wjazd od strony ul.Płockiej. Treść decyzji w plikach do pobrania. Istniejąca roślinność może znacząco utrudniać inwestycyjne wykorzystanie nieruchomości. Sąsiedztwo stanowi teren pracowniczych ogródków działkowych oraz zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna. Z uwagi na rolniczy charakter nieruchomości (użytek PsVI o pow. przekraczającej 3.000m2), Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu tej nieruchomości.