Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Olgierda 89

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Mały Kack
 • Ulica: Olgierda 89
 • Obręb: Mały Kack
 • Nr działki: 2015
Cena: 650 000 zł
Wadium
Postąpienie
65 000 zł6 500 zł
Przetarg: 31.01.2020
Wpłata wadium do:
Numer konta:


27.01.2020
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 826 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00023786/8 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni asfaltowej
 • Media w zasięgu: sieć gazowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren ogrodzony, teren zabudowany
 • Przeznaczenie: decyzja o warunkach zabudowy
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,5 km
 • - od morza: 4 km
 • - od obwodnicy: 4,5 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 1 km
 • - od centrum miasta: 5 km
 • Dodatkowe informacje: Gmina dysponuje decyzją o warunkach zabudowy nr RAA.6730.98.2015.GZ-880/89 z dnia 26.05.2015 r. wydaną dla inwestycji polegającej na rozbiórce istniejącej zabudowy oraz budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną.