Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

W trakcie opracowywania / Gedymina-Płocka 35

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Mały Kack
 • Ulica: Gedymina-Płocka 35
 • Obręb: Mały Kack
 • Nr działki: 1581/2, 1582/3
 • Powierzchnia: 4000 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00013630 Sprawdź księgę
 • Kształt: nieregularny
 • Ukształtowanie terenu: o znacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni z kostki brukowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren częściowo ogrodzony, teren niezabudowany, teren porośnięty drzewami i krzewami, teren z drzewami i krzewami owocowymi
 • Przeznaczenie: decyzja o warunkach zabudowy Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (MW)
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,4 km
 • - od morza: 2,9 km
 • - od obwodnicy: 4,8 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,1 km
 • - od centrum miasta: 4,3 km
 • Dodatkowe informacje: Gmina dysponuje ostateczną decyzją o warunkach zabudowy wielorodzinnej budynkiem dwu segmentowym o 3 kondygnacjach naziemnych każdy, na wspólnej hali garażowej. Wjazd od strony ul.Płockiej. Treść decyzji w plikach do pobrania. Trwa likwidowanie rozbieżności w powierzchni ewidencyjnej i geodezyjnej nieruchomości. Po zakończeniu prac geodezyjnych zostanie podana właściwa powierzchnia nieruchomości.