Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Przemyska 16

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Mały Kack
 • Ulica: Przemyska 16
 • Obręb: Mały Kack
 • Nr działki: 1225
Cena: 410 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
41 000 zł4 100 zł
Przetarg: 04.10.2019
Wpłata wadium do:
Numer konta:


30.09.2019
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 523 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00117655/7 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: o znacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni asfaltowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany, teren porośnięty drzewami i krzewami
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 1603
  strefa planistyczna: 15 MN3 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,3 km
 • - od morza: 2,5 km
 • - od obwodnicy: 8,0 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,5 km
 • - od centrum miasta: 3,8 km
 • Dodatkowe informacje: Budynek znajdujący się na sąsiedniej działce nr 1221 przekracza granicę nieruchomości i wkracza na działkę nr 1225. W związku z tym faktem, została ustanowiona służebność gruntowa na działce nr 1225 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1221.

Szczegóły przetargu

Data: 04 października 2019 godz. 10:00
Typ ofert: grunty