Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Przemyska 34

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Mały Kack
 • Ulica: Przemyska 34
 • Obręb: Mały Kack
 • Nr działki: 1023, 1025, 1022, 991, 1010, 1011 (poprzednie numery:542/45, 484/44, 500/47, 710/3, 776/5, 777/5)
Cena: 10 000 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
1 000 000 zł100 000 zł
Przetarg: 09.02.2018
Wpłata wadium do:
Numer konta:


05.02.2018
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 27529 m2
 • Numer księgi wieczystej: Gd1Y/00028493/2, GD1Y/00024645/5 Sprawdź księgę
 • Kształt: nieregularny
 • Ukształtowanie terenu: teren o nieznacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni asfaltowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany, teren porośnięty drzewami i krzewami
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 1603
  strefa planistyczna: 08 PU- tereny obiektów produkcyjnych, baz, składów i magazynów, zabudowa usługowa
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,7 km
 • - od centrum miasta: 3 km
 • - od obwodnicy: 7 km
 • - od autostrady: 39 km
 • - od portu lotniczego: 23 km
 • - od portu morskiego: 12 km

Szczegóły przetargu

Data: 09 lutego 2018 godz. 10:00
Typ ofert: grunty