Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Przemyska 68

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Mały Kack
 • Ulica: Przemyska 68
 • Obręb: Mały Kack
 • Nr działki: 986/2
Cena: 450 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
45 000 zł4 500 zł
Przetarg: 14.06.2019
Wpłata wadium do:
Numer konta:


10.06.2019
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 609 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00024645/5 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren o nieznacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni betonowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany, teren porośnięty drzewami i krzewami, teren z niską zielenią nieurządzoną
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 06 MN2
  strefa planistyczna: zabudowa jednorodzinna wolnostojąca, zabudowa bliźniacza
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,3 km
 • - od morza: 2,7 km
 • - od obwodnicy: 6,2 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,1 km
 • - od centrum miasta: 3,5 km

Szczegóły przetargu

Data: 14 czerwca 2019 godz. 10:00
Typ ofert: grunty