Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

W trakcie opracowywania / Przemyska A5

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Mały Kack
 • Ulica: Przemyska A5
 • Obręb: Mały Kack
 • Nr działki: 1002
 • Powierzchnia: 784 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00024645/5 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: o znacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: droga gruntowa nieutwardzona
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany, teren z drzewami i krzewami owocowymi, teren z niską zielenią nieurządzoną
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 1603
  strefa planistyczna: 17 MN, MW1 - zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna w budynkach zawierajacych do 6 mieszkań
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,4 km
 • - od morza: 2,7 km
 • - od obwodnicy: 6,2 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,5 km
 • - od centrum miasta: 3,5 km