Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

W trakcie opracowywania / Spokojna 59 A

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Mały Kack
 • Ulica: Spokojna 59 A
 • Obręb: Mały Kack
 • Nr działki: 3574, 3554
 • Powierzchnia: 1708 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00023786/8 Sprawdź księgę
 • Kształt: nieregularny
 • Ukształtowanie terenu: teren o nieznacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni asfaltowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren częściowo ogrodzony, teren porośnięty drzewami i krzewami
 • Przeznaczenie: decyzja o warunkach zabudowy Budowa budynku mieszkalno – usługowego (biuro, gabinet lekarski) wraz z niezbędną infrastruktu
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,5 km
 • - od morza: 4 km
 • - od obwodnicy: 3,5 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 1 km
 • - od centrum miasta: 5,5 km
 • - od autostrady: 35,5 km
 • - od portu lotniczego: 14,5 km
 • - od portu morskiego: 9 km
 • Dodatkowe informacje: Na nieruchomości znajdują się 2 słupy napowietrznej sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia. Ze słupa znajdującego się w zachodniej części działki przewody elektroenergetyczne rozchodzą się w trzech kierunkach. Na wydzielonej działce nr 548/500 znajdującej się wewnątrz działki nr 689/500 znajduje się stacja transformatorowa, do której biegną podziemne przewody energetyczne znajdujące się w południowej części działki, przy granicy z działką drogową nr 692/2. Teren wymaga zmiany przeznaczenia gruntów.