Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl
Prezydent Miasta Gdyni, biorąc pod uwagę aktualny stan epidemiologiczny oraz w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom informuje, że przetargi do odwołania odbywać się będą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.

W trakcie opracowywania / Wielkopolska 84 (Łowicka)

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Mały Kack
 • Ulica: Wielkopolska 84 (Łowicka)
 • Obręb: Mały Kack
 • Nr działki: 1562
 • Powierzchnia: 308 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00024333/5 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren o nieznacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni asfaltowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany, teren z niską zielenią nieurządzoną
 • Przeznaczenie: decyzja o warunkach zabudowy
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,1 km
 • - od morza: 2,5 km
 • - od obwodnicy: 4,6 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,4 km
 • - od centrum miasta: 3,9 km
 • - od autostrady: 34,7 km
 • - od portu lotniczego: 18,9 km
 • - od portu morskiego: 6,8 km
 • Dodatkowe informacje: Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości wydano decyzje o warunkach zabudowy jednorodzinnej oraz wielorodzinnej z usługami. Gmina dysponuje jedynie decyzją o warunkach zabudowy jednorodzinnej i ta decyzja może zostać przepisana na nowego właściciela nieruchomości, po wyłonieniu go w przetargu.