Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Prezydent Miasta Gdyni
Informuje o planowanym postępowaniu na:
Nabycie przez Gminę Miasta Gdyni praw do lokali mieszkalnych
Szczegółowe informacje o terminach i warunkach nabycia pojawią się w pierwszym kwartale 2018 r.
Postępowanie będzie prowadzone w celu nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego w nieruchomości wspólnej.
Nieruchomości powinny być położone w obrębie granic administracyjnych Gminy Miasta Gdyni.

Zamówienie udzielone będzie w trybie rokowań z ogłoszeniem (w związku z art. 4 pkt 3 lit. i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm., wyłączającym stosowanie ustawy do nabycia własności i innych praw do nieruchomości).
 
Więcej informacji:
Dominika Majzner tel. 58 668 85 22, e-mail: d.majzner@gdynia.pl
Adriana Kowalewska tel. 58 668 85 12, e-mail: a.kowalewska@gdynia.pl