Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Krawiecka 14-16

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Obłuże
 • Ulica: Krawiecka 14-16
 • Obręb: Obłuże
 • Nr działki: 1971 (poprzednio 66), 1970 (poprzednio 71)
Cena: 404 400 zł
Wadium
Postąpienie
40 440 zł4 050 zł
Przetarg: 25.05.2018
Wpłata wadium do:
Numer konta:


21.05.2018
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 892 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00023858/4 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren o nieznacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni betonowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren ogrodzony, teren porośnięty drzewami i krzewami, teren zabudowany
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 0302
  strefa planistyczna: 04 MN 3 – zabudowa jednorodzinna i małe domy mieszkalne.
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,09 km
 • - od morza: 2,5 km
 • - od obwodnicy: 6,0 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,15 km
 • - od centrum miasta: 7,9 km

Szczegóły przetargu

Data: 25 maja 2018 godz. 10:00
Typ ofert: grunty