Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

W trakcie opracowywania / Rymarska 5A

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Obłuże
 • Ulica: Rymarska 5A
 • Obręb: Obłuże
 • Nr działki: 1791, 1792
 • Powierzchnia: 582 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00004703/4 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren o nieznacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: służebność przejazdu i przechodu przez nieruchomość sąsiednią
 • Media w zasięgu: sieć ciepłownicza, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany, teren z niską zielenią nieurządzoną
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 0304
  strefa planistyczna: 16 MN2– zabudowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza.
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,16 km
 • - od morza: 2,9 km
 • - od obwodnicy: 5,5 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,51km
 • - od centrum miasta: 7,4 km