Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg rozstrzygnięty / Snycerska 13

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Obłuże
 • Ulica: Snycerska 13
 • Obręb: Obłuże
 • Nr działki: 1208
 • Cena: 161 000 zł +23% VAT
 • Powierzchnia: 347 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00003956/5 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: o znacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni betonowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany, teren z niską zielenią nieurządzoną
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 0304
  strefa planistyczna: 017 MN2 - zabudowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza.
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,06 km
 • - od morza: 2,9 km
 • - od obwodnicy: 5,6 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,62 km
 • - od centrum miasta: 7,5 km