Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl
Prezydent Miasta Gdyni, biorąc pod uwagę aktualny stan epidemiologiczny oraz w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom informuje, że przetargi do odwołania odbywać się będą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.

Przetarg ogłoszony / Unruga / Nasypowa

Skarb Państwa

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Obłuże
 • Ulica: Unruga / Nasypowa
 • Obręb: Obłuże
 • Nr działki: 2045
Cena: 970 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
97 000 zł9 700 zł
Przetarg: 18.02.2022
Wpłata wadium do:
Numer konta:


14.02.2022
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Dodatkowe informacje o cenie: Pierwsza opłata wyniesie 25% wylicytowanej ceny nieruchomości gruntowej
 • Powierzchnia: 2099 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00114345/0 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski
 • Dojazd: droga gruntowa utwardzona, jezdnia o nawierzchni asfaltowej
 • Media w zasięgu: sieć ciepłownicza, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany, teren z niską zielenią nieurządzoną
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego usługi komercyjne osiedlowe
  strefa planistyczna: 16 UC 1
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,1 km
 • - od centrum miasta: 7,8 km
 • - od obwodnicy: 6,5 km
 • - od autostrady: 42 km
 • - od portu lotniczego: 26 km
 • - od portu morskiego: 5 km
 • Dodatkowe informacje: Nieruchomość przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. Pierwsza opłata wyniesie 25% ceny nieruchomości gruntowej. Opłaty roczne wyniosą 3% ceny nieruchomości gruntowej, wnosić je należy przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Zasady aktualizacji opłat rocznych określone są w art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Szczegóły przetargu

Data: 18 lutego 2022 godz. 10:00
Typ ofert: grunty