Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg rozstrzygnięty / Unruga /Śmidowicza

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Obłuże
 • Ulica: Unruga /Śmidowicza
 • Obręb: Obłuże
 • Nr działki: 2042/2
 • Cena: 3 000 000 zł +23% VAT
 • Powierzchnia: 7176 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00098007/0 Sprawdź księgę
 • Kształt: nieregularny
 • Ukształtowanie terenu: o znacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni asfaltowej
 • Media w zasięgu: sieć ciepłownicza, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren niezabudowany, teren porośnięty drzewami i krzewami
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 0305
  strefa planistyczna: 06 U, UC, KS - zabudowa usługowa– dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, tereny urządzeń komunikacji samochodowej
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,1 km
 • - od centrum miasta: 7 km
 • - od obwodnicy: 5 km
 • - od autostrady: 43 km
 • - od portu lotniczego: 23 km
 • - od portu morskiego: 1 km