Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Aragońska / Andaluzyjska

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Oksywie
 • Ulica: Aragońska / Andaluzyjska
 • Obręb: Oksywie
 • Nr działki: 1532 (dawniej 433/342)
Cena: 612 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
61 200 zł6 120 zł
Przetarg: 12.01.2018
Wpłata wadium do:
Numer konta:
08.01.2018
PKO BANK POLSKI 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 1264 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00003089/6 Sprawdź księgę
 • Kształt: nieregularny
 • Ukształtowanie terenu: teren o nieznacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni betonowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany, teren z niską zielenią nieurządzoną
 • Przeznaczenie: decyzja o warunkach zabudowy RAA.6730.389.2014.OS-785/dz.433/342
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,4 km
 • - od morza: 1,1 km
 • - od obwodnicy: 7,5 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,2 km
 • - od centrum miasta: 9,4 km
 • - od autostrady: 43,7 km
 • - od portu lotniczego: 28,0 km
 • - od portu morskiego: 3,7 km

Szczegóły przetargu

Data: 12 stycznia 2018 godz. 10:00
Typ ofert: grunty