Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Bosmańska/Algierska/Aragońska

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Oksywie
 • Ulica: Bosmańska/Algierska/Aragońska
 • Obręb: Oksywie
 • Nr działki: 1344, 1337/2, 1439, 1347/3, 1347/4, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453.
Cena: 5 300 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
530 000 zł53 000 zł
Przetarg: 31.01.2020
Wpłata wadium do:
Numer konta:


27.01.2020
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 11116 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00003446/7, 00008394/2 Sprawdź księgę
 • Kształt: nieregularny
 • Ukształtowanie terenu: o znacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni betonowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany, teren porośnięty drzewami i krzewami, teren z niską zielenią nieurządzoną
 • Przeznaczenie: decyzja o warunkach zabudowy nr RAA.6730.524.2012.JWK-0702/dz.313
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,16 km
 • - od morza: 1,2 km
 • - od obwodnicy: 7,3 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,01 km
 • - od centrum miasta: 9,1 km
 • Dodatkowe informacje: UWAGA: nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia służebności drogowej obciążającej działkę nr 1347/4 na rzecz właścicieli działek usytuowanych przy ul. Algierskiej 1A - 9A w celu umożliwienia im dojazdu do posesji ponieważ istniejąca ul.Algierska nie spełnia parametrów przewidzianych dla dróg publicznych. Mapa z przebiegiem służebności znajduje się w materiałach do pobrania. Na działce nr 1347/2 usytuowane jest ogrodzenie Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Bosmańska 23,które zostało przejęte na własność Gminy Miasta Gdyni. Ponadto na terenie przebiega miejski kanał deszczowy DN 600, którego lokalizacja może ulec zmianie oraz nieczynny kanał ściekowy DN 200 i funkcjonujący DN 300.