Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Bosmańska/Alzacka

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Oksywie
 • Ulica: Bosmańska/Alzacka
 • Obręb: Oksywie
 • Nr działki: 1318/1
Cena: 930 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
93 000 zł9 300 zł
Przetarg: 05.04.2019
Wpłata wadium do:
Numer konta:


01.04.2019
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 1591 m2
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren o nieznacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni betonowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren częściowo ogrodzony, teren porośnięty drzewami i krzewami, teren z niską zielenią nieurządzoną, teren zabudowany
 • Przeznaczenie: decyzja o warunkach zabudowy RAA.6730.347.2015 JWK-702/dz.1318
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,1 km
 • - od morza: 2,0 km
 • - od obwodnicy: 10,0 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,5 km
 • - od centrum miasta: 9,0 km

Szczegóły przetargu

Data: 05 kwietnia 2019 godz. 10:00
Typ ofert: grunty