Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl
Prezydent Miasta Gdyni, biorąc pod uwagę aktualny stan epidemiologiczny oraz w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom informuje, że przetargi do odwołania odbywać się będą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.

Przetarg rozstrzygnięty / Dickmana 55

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Oksywie
 • Ulica: Dickmana 55
 • Nr działki: 488
 • Cena: 500 000 zł +23% VAT
 • Powierzchnia: 1520 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00010497/1 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren o nieznacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: służebność przejazdu i przechodu przez nieruchomość sąsiednią
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren porośnięty drzewami i krzewami
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 0205
  strefa planistyczna: 22 MN2, MW1- zabudowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza, zabudowa wielorodzinna w budynkach do 4 mieszkań
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,6 km
 • - od morza: 0,55 km
 • - od obwodnicy: 6,1 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,55 km
 • - od centrum miasta: 9,6 km
 • Dodatkowe informacje: Nieruchomość jest sklasyfikowana jako grunt rolny - RIIIb, inwestor będzie zobowiązany do uzyskania decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej.