Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl
Prezydent Miasta Gdyni, biorąc pod uwagę aktualny stan epidemiologiczny oraz w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom informuje, że przetargi do odwołania odbywać się będą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.

Przetarg ogłoszony / Miegonia 10E

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Oksywie
 • Ulica: Miegonia 10E
 • Obręb: Oksywie
 • Nr działki: 1898
Cena: 323 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
32 300 zł3 230 zł
Przetarg: 02.04.2021
Wpłata wadium do:
Numer konta:


29.03.2021
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 785 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00009042/7 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski
 • Dojazd: droga gruntowa utwardzona, droga nieurządzona
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren niezabudowany, teren z niską zielenią nieurządzoną
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 0203
  strefa planistyczna: 09 MN1
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,4 km
 • - od morza: 0,5 km
 • - od obwodnicy: 8 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,5 km
 • - od centrum miasta: 9,8 km
 • Dodatkowe informacje: Sąsiedztwo bliższe i dalsze stanowią inne niezagospodarowane działki budowlane, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, obiekty szkolne, zabudowania straży pożarnej a dalej na wschód teren cmentarza wojskowego i morze. Dojazd do nieruchomości od strony ul.Muchowskiego lub Dickmana, ulicą Miegonia obecnie o nawierzchni z płyt betonowych. Zagospodarowanie nieruchomości zgodne z zapisami planu miejscowego, wymagać będzie wyłączenia jej z produkcji rolnej co może wiązać się z dodatkowymi kosztami. W omawianym przypadku mamy odczynienie z gruntem o kategorii RIIIb. Na wniosek inwestora - składany do Prezydenta Miasta Gdyni - część działki o powierzchni do 500m2 może zostać zwolniona z opłaty za odrolnienie, z uwagi na przeznaczenie jej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Pozostałą część działki można pozostawić w obecnej kategorii gruntów rolnych bez konieczności ponoszenia opłaty za odrolnienie. Usuwanie potencjalnych kolizji z istniejącym na działkach zainwestowaniem, sieciami uzbrojenia itp. spoczywa na nabywcy nieruchomości.

Szczegóły przetargu

Data: 02 kwietnia 2021 godz. 10:00
Typ ofert: grunty